Par mani

IL_1

Inese Lietaviete, Mg.Psych,

klīniskā psiholoģe, sertificēta kognitīvi – biheiviorālā terapeite (KBT) un supervizore. Vada seminārus par stresa pārvarēšanu, apzinātības praksi, saskarsmi un komunikāciju, garīgo un psiholoģisko resursu atrašanu un stiprināšanu. Akadēmiskajā jomā pēta vispārējās un reliģiski orientētās problēmu pārvarēšanas (religious coping) stratēģijas onkoloģiskajiem pacientiem.

Darba pieredze:

 • no 2017. gada – Ineses Lietavietes privātprakse
 • no 2011. gada – Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas “Vecāku mājas” psiholoģe
 • 2009.-2023. – Rīgas Augstākais Reliģisko Zinātņu Institūts, lektore klīniskajā un reliģijas psiholoģijā, studentu pastorālās prakses vadītāja
 • 2017.-2019. – psiholoģiskā konsultēšana medicīnas centrā “D.A.P. Sāpju klīnikā”
 • 2013.-2014. VSIA “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” psiholoģe (psihodiagnostika)
 • 2009.-2010.– Latvijas Neredzīgo biedrība, sociālās rehabilitācijas projektu koordinatore Rīgas reģionā

Izglītība:

 • pašlaik studē Latvijas Universitātes psiholoģijas doktorantūrā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā (kognitīvi biheiviorālās terapijas novirziens)
 • 2004.-2009. Ļubļinas Katoļu Universitāte (Polija). Specialitāte: psiholoģijas maģistrs
  (specializācija klīniskajā un izglītības psiholoģijā)
 • 1996.-2003. Rīgas Lietišķās Mākslas koledža. Specialitāte: reklāmas un interjera dizaineris

Nozīmīgākā papildizglītība:

 • 2021.-2023. KBT supervizoru apmācības. Prof. Ján Praško, MD, PhD; Odyssea, International CBT institute Department of Psychiatry, Faculty of Medicine and Dentistry, University Palacky Olomouc, University Hospital Olomouc (Čehija).
 • 2022. Dialektiski biheiviorālā terapija. Kompleksu pēctraumas stresa traucējumu ārstēšana (DBT – PTSD). “Avanced DBT for Complex Post-Traumatic Stress Disorder” Prof. Dr. Martin Bohus; Heidelbergas Universitāte (Vācija).
 • 2021. “Acceptance and Commitment Therapy: Basic and beyond”. Dr. Maria Céu Salvador; University of Coimbra (Portugal), Portuguese Association for Behavioural Terapies & Baltic Schema Therapy Institute.
 • 2020.-2021. Shēmu terapijas apmācības. “Schema Therapy Foundations: Theory and Core Skills & Advanced Schema Therapy for Complex Cases”. Schema Therapy School & Baltic Schema Therapy Institute.
 • 2013.-2017. Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas apmācības (1600 stundas) International CBT Institute (Čehija) and Latvian Association for Cognitive and Behavioral Therapies.
 • 2015.-2016. Bāzes kurss: MBSR Mindfulness-Based Stress Reduction, MBCT Mindfulness-Based Cognitive Therapy (35 stundas). Papildkursi: Mindful Parenting, MB-Eat, MFN organizācijā un biznesā (45 stundas). Neuromedicinos Institutas (Lietuva).
 • 18.-20.06.2015. “Bērnu un pusaudžu uzvedības problēmas, uzmanības traucējumi un hiperaktivitāte: kognitīvi biheiviorālās terapijas pieeja.” (16 stundas). Semināra vadītājs: Wim de May, PhD (Beļģija).
 • 10.-11.10.2013. “Cultivating self-esteem with Cognitive therapy” (16 stundas). Semināra vadītāja: Melanie J.Fennell, PhD, Oxford Cognitive Therapy Centre.
 • 21.-29.08.2013. Course in Neuroscience. International Brain Research Organization. (Apliecība Nr.021922, izdevējs: LU Bioloģijas fakultāte)
 • 2013.gads – Augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma “Inovācijas augstskolu didaktikā” (160 stundas). (Sertifikāta Nr. 13-1142, izdevējs: LLU, 17.06.2013.).
 • 2013. gads – Vudkoka – Džonsones kognitīvo spēju tests. (Sertifikāta Nr. 310-23-2013, izdevējs: Woodcock-Muñoz Foundation, 10.04.2003.).
 • 18.01.2013. Psihiatru asociācijas konference par šizofrēniskā spektra traucējumiem. (Sertifikāta Nr. A155).
 • 2011. gads – Vecāku mācību programmas “Bērnu emocionālā audzināšana” vadītāja sertifikāts (Nr. 03/2011, izdots 01.06.2011.) (36 stundas).
 • 31.08.2010. “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pielietojums projekta īstenošanā” (8 stundas). (Apliecinājuma Nr.75, izdevējs: Labklājības Ministrija).
 • 14.-15.12.2009. “Neredzīgo un vājredzīgo cilvēku apmācības specifika, mācību metodes un paņēmieni” (16 stundas). (Apliecība Nr.22, izdevējs LNB).
 • 2009. gads – profesionālās apmācības kurss “Ievads klīniskajā pastorālajā aprūpē” (160 stundas). (Izdevējs: LPVAKA, 01.12.2009.).
 • 2008. gads – Mākslas terapijas metodes darbā ar grupu (Arteterapia w pracy z grupą) (22 stundas). (Izdevējs: Ośrodek terapii i rozwoju (Polijā), 01.12.2008.)
 • 2008. gads – Audzināšanas prasmju treniņš vecākiem (Trening umiejętności wychowawczych) (30 stundas). (Izdevējs: Specjalistyczna poradnia psychoprofilaktyki i terapii rodzin (Polijā), 11.01.2008.).